PL EN

Safari - Park Pilanesberg

Dzięki położeniu pomiędzy suchą Pustynią Kalahari i wilgotniejszym terenem, w Pilanesbergu występują zróżnicowane gatunki zwierząt i roślin. Jest tam wiele odmiennych typów budowy geologicznej, otwarte przestrzenie, urwiska skalne, strome i łagodne podnóża. Daje to dogodne warunki życia dla 132 gatunków drzew i co najmniej 68 gatunków traw.